A.D. Copier Er zijn geen producten in deze categorie.

A.D. Copier was verbonden aan de glasfabriek Leerdam van 1914 tot 1971. Lange tijd was hij de enige ontwerper van deze fabriek. 

In de periode 1918 - 1919 studeerde hij op kosten van de fabriek aan de vakschool voor typografie te Utrecht. Dit was op initiatief van de toenmalige directeur van de Glasfabriek Leerdam Cochius. Deze had het artistieke talent van Copier opgemerkt.